马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第19期)- 基础班录取名单公告

马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第19期)- 基础班录取名单公告

请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!

姓名 (中) 姓名 (英) 性别 編號
1 曽秀挴 Chen Sew Moi 1741/2018
2 黃馨慧 NG SHENG HUEY 1742/2018
3 周秋娥 CHEW CHIEW GEOH 1743/2018
4 王榮傑 ONG ENG KIAT 1744/2018
5 苏伟雄 Soo wai hoong 1745/2018
6 王武建 ONG BOO KEAN 1746/2018
7 蔡馨莹 Choy shin yian 1747/2018
8 王天发 ONG THIAN HUAT 1748/2018
9 黃麗娟 Wong Lai Kuen 1749/2018
10 郑秀群 Chang Sow Kuan 1750/2018
11 黃光明 wong kong ming 1751/2018
12 GAN CHIN TECK 1752/2018
13 宋秀芳 Song Siew Fong 1753/2018
14 谢如意 Shia Joo Yee 1754/2018
15 张恺恬 Chong khai shuen 1755/2018
16 蔡德成 CHUA TICK SING 1756/2018
17 简伟权 Kan Wai Khuen 1757/2018
18 张晋光 Chong chin Kong 1758/2018
19 蔡忠华 Chai choong wah 1759/2018
20 杨微玉 Yeo Mei Yoke 1760/2018
21 吴素琴 Goh Saw Kim 1761/2018
22 方彩兰 Hong Chai Lang 1762/2018
23 唐凤兴 Tong Fong Heng 1763/2018
24 党毅民 Toong Yee Min 1764/2018
25 林伟名 Lim Wei Beng 1765/2018
26 黎容发 Lai Yong Fatt 1766/2018
27 吴凌翔 GOO LING SIANG 1767/2018
28 林木灯 Lim Moh Tin 1768/2018
29 吳觀萍 ng kuan ping 1769/2018
30 廖淑英 Leow Sook Ying 1770/2018
31 房燕妮 FONG YEN NEE 1771/2018
32 江麗方 kong lai fun 1772/2018
33 林木强 Lim Bok Keong 1773/2018
34 黄丽云 Wong Li Yung 1774/2018
35 傅寶英 Foh Poh Eng 1775/2018
36 陈秀錪 TAN SIEW TIAN 1776/2018
37 杨壁玲 Yeo Bee Leng 1777/2018
38 陈美云 Chan Mei Wan 1778/2018
39 陈玉莲 Chan Yok Lin 1779/2018
40 林轩毅 Lim Xuan Yi 1780/2018
41 赖勤伟 Lai Chuen Wei 1781/2018
42 方佩芬 Poon Puay Foun 1782/2018
43 许明杰 KOH MIN KIAT 1783/2018
44 江秀珠 Kong Siew Choe 1784/2018
45 蔡依芬 CHOY YOKE FUEN 1785/2018
46 黎玉金 Lai Yoke Khim 1786/2018
47 友风 Nurhayati abdullah 1787/2018
48 李国忠 Lee Kok Choong 1788/2018
49 关玉金 KWAN KEOK KIN 1789/2018
50 沈美珠 Sam Mei Choo 1790/2018
51 林佩颐 Lin Pooi Yee 1791/2018
52 陈庆桥 Tan Bee Khiaw 1792/2018
53 曾光联 Ching Kong Lian 1793/2018
54 黎玉盺 Lai Yoke Xin 1794/2018
55 莊美玲 Ching Mei Lin 1795/2018
56 张凤瑛 Chong Foong Yin 1796/2018
57 庄志贤 Chng Chee Heng 1797/2018
58 蔡秀娟 CHOY SIEW KIEN 1798/2018
59 黄雅洁 NG AH GEK 1799/2018
60 刘美玲 LOW BEE LENG 1800/2018
61 刘凤莲 Low Hong Lian 1801/2018
62 李 志 伟 Lee Chee Wai 1802/2018
63 陈俏文 Tan Siew Boon 1803/2018
64 叶佩莲 YAP FOI LEN 1804/2018
65 黄彩霞 WONG CHOY HAR 1805/2018
66 吴伟忠 NG WAI CHUNG 1806/2018
67 李月梅 LEE YET MEI 1807/2018
68 蔡浩然 Choy hau yan 1808/2018
69 叶佐思 YAP CHOR SZE 1809/2018
70 邢诒锋 Ting Yee Fong 1810/2018
71 黄素薇 1811/2018
72 廖慧珍 LEOW WOOI TIN 1812/2018
73 黄桂梅 Ng Kwee Mooi 1813/2018
74 梁秀萍 neoh siew peng 1814/2018
75 林碧妮 Lim Peak Nee 1815/2018
76 杨越 yang yue 1816/2018
77 范水强 FUM SUI KEONG 1817/2018
78 刘冬莉 LIEW TUNG LI 1818/2018
79 谢丽玉 cheah lai yoke 1819/2018
80 陳振全 CHAN Chun chuan 1820/2018
81 陳思伶 Tang Saik Lin 1821/2018
82 林道德 Lim Thow Take 1822/2018
83 蔡亞金 Chua Ah Kim 1823/2018
84 甄明豪 Chin Meng How 1824/2018
85 潘桂友 Bang Kwai Yow 1825/2018
86 蔡汶珍 Chai Bun Cheng 1826/2018
87 陈稳财 Tan Ah Chai 1827/2018
88 戴玉妹 tai ee moi 1828/2018
89 陈炜杰 Tan Wei Keat 1829/2018
90 叶逊斌 YAP SOON PENG 1830/2018
91 张上明 Chang Shang Ming 1831/2018
92 黄玉英 Wong Yoke Ying 1832/2018
93 李秀琴 Li Shew Kim 1833/2018
94 黄光钻 Ng Diamond 1834/2018
95 邝娥 Fong Bee Goh 1835/2018
96 劉金泉 Low kim chuan 1836/2018
97 楊嘉宜 YONG Kah Lee 1837/2018
98 曾木坡 Chen mok poh 1838/2018
99 张鸣威 Tew Min Wei 1839/2018
100 曾文輝 Chan Wen Hiei 1840/2018
101 李翠娟 Vivien Lee Chui Kien 1841/2018
 
活动说明
 1. 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
 2. 若已有原始点健康手册2017.V4 (繁体) https://goo.gl/C5sZz7 或 (简体)  https://goo.gl/M72i63 , 请务必携带。
 3. 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
 4. 于上课前,务必先反复观看财团法人张钊汉医疗基金会官方网站->原始点医学讲座 中国大陆山西太原演讲 https://goo.gl/XytVCY  及手法教学影片 https://goo.gl/CX6uFZ 只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
 5. 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
 6. 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
 7. 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
 8. 学员必须自行查阅基金会官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
 9. 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
 10. 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
 11. 学员报到时间:
  基础班: 08:15-08:45
  手法班: 10:15-10:45
 12. 请准时报到。
 13. 现场不开放候补,请勿至现场等候。
 14. 谢绝于会场内录音、摄影。
 15. 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
 16. 讲师:发心资深志工群。
 17. 参加费用:免费。

欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。

感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。

~*我要捐款支持原始点*~

附:

 1. 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
 2. 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背基金会郑重声明之言行,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
 3. 推广中心之权利:
  a)推广中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
  b)若遇自然灾害或任何不可抗力因素,推广中心将保留举办与否之绝对权利。

课程地点:

PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA (C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心(与锡米山KFC並排)
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
电話:012-988 7876
专线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮: [email protected]

捷运:MRT Stadium Kajang (SBK34) B和C 出口,往Sungai Chua 直行1.3公哩(建议路线:https://goo.gl/tupc4U