Loading 推广体验服务预约

« All 推广体验服务预约

  • This 推广体验服务预约 has passed.

21/7/2019 推广体验服务预约录取名单 Promotion & Services Participants list

July 21 @ 9:30 am - 12:30 pm

马来西亚张钊汉原始点推广中心 -7月21日周日日间推广体验服务预约录取名单
C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION – July 21, 2019 Sunday Session Promotion & Services Participants list
No 中文姓名 Name
1 蔡杶虹 Chai Choo Foo
2 蔡春瑞 Chai Choong Soi
3 曾繁香 Chan Fun Heong
4 曾繁才 Chan Going Choy
5 Chen Yoke Lan
6 蔡永淡 Chua Eng Tam
7 蔡秀西 Chua Siew Say
8 蔡秀婷 Chua Siew Thin
9 吳威進 Goh Wai Chin
10 蓝富胜 Lam Foo Sen
11 李丽冰 Lee Li Pin
12 李如盛 Lee Ngee Seng
13 劉天保 Liew Thian Pow @Ah Kiew
14 林慧芬 Lim Hui Fen
15 林其正 Lim Kee Jeng
16 林魁梧 Lim Kwee Wu
17 林丽清 Lim Lee Ching
18 林丽芳 Lim Lee Huang
19 林妹妹 Ling Moi Moi
20 王素美 Ong Soo Mei
21 潘正联 Phua Cheng Luan
22 Seah Kuan Kwang
23 司徒伟梁 See Tu Wai Leong
24 張国泉 Teoh Kok Chan
25 蔡建安 Chai Kin Onn
26 陈志仲 Chan Tze Chong
27 曾子树 Chen Tze Shoo
28 張振強 Chong Chean Keong
29 张诗莉 Chong Soo Kwee
30 朱运娣 Choo Yuen Thai
31 周朝信 Chow Chew Soon
32 朱秀萍 Chu Siew Ha
33 章素枝 Chung Soo Kee
34 陈清妹 Ding Chim Mooi
35 陈妹妹 Ding Moi Moi
36 陈月香 Ding Ngoh Hiong
37 邱月明 Khoo Ng
38 龚世溢 Kong Seh Yik
39 邱子城 Kuh Cho Sen
40 李恩 Lee Eng
41 李慧娟 Lee Fee Kien
42 李荣昌 Lee Yoon Chong
43 罗伟强 Lek Wai Keong
44 蔡丽贞 Lily Chai Lee Chin
45 林凤燕 Ling Hoon Yean
46 呂金蘭 Loi Kim Lan
47 刘有珍 Low Yew Ting
48 梅健源 Moy Ken Goon
49 文福湛 Mun Fook Chiam
50 胡金福 Pu Kim Fook
51 苏丽云 Soh Le Hun
52 郑來婷 Ting Lai Tiang
53 尹彩鳳 Wan Choy Foong
54 黄曼仪 Wong Man Yi
55 黄玉珍 Wong Yoke Chun
56 黄润伟 Wong Yun Woi
57 叶芳 Yap Phong
58 叶美英 Yip Mei Ying
59 熊荣輝 Yong Yong Fee
注意事项:

●请携带身分证、穿棉质衣裤及毛巾。

●学员及陪同家属 : 每一位学员需要有至少1位家属陪同 。

●报到时间: 学员及陪同家属必须於早上09:30准到推广中心报到

Points to be noted:-

  • Kindly bring along your Identity Card, wear soft cotton knitted top & bottom & towel.
  • Participants and their accompanied family members : Each participant must be accompanied by at least 1 family member.
  • Reporting Time: Participants and their accompanied family members must report to the reception counter by 09:30.