Loading 推广体验服务预约

« All 推广体验服务预约

  • This 推广体验服务预约 has passed.

20/10/2019 推广体验服务预约录取名单 Promotion & Services Participants list

October 20, 2019 @ 9:30 am - 12:30 pm

马来西亚张钊汉原始点推广中心 -10月20日周日日间推广体验服务预约录取名单
C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION – October 20, 2019 Sunday Session Promotion & Services Participants list
No 中文姓名 Name
1 许志松 Ko Chee Siong
2 许绿芝 Ko Lek Chee
3 赖振光 Lai Ee Miew
4 李雪仙 Lee Sock Sem
5 梁环玉 Leong Pai Nyok
6 林鸿强 Lim Hong Kiong
7 林猷杰 Lim Jiew Jek
8 王华清 Ong Huah Cheng
9 彭惠芬 Phang Wai Fun
10 Puang Suot Mee
11 萧緯民 Siew Wai Mun
12 孙静绿 Soon Ching Li
13 陈慧娟 Tan Huey Kein
14 陈慧玉 Tan Huey Yoke
15 陈淑发 Tan Sow Huat
16 陈玉钦 Tan Yoke Khin
17 郑培蕊 Tee Poi Lui
18 黄子珊 Wong Chee San
19 黄啟鑛 Wong Kai Kong
20 黄裕荣 Wong Yau Weng
21 叶慧清 Yap Hui Chin
22 蔡建安 Chai Kin Onn
23 曾子树 Chen Tze Shoo
24 朱秀萍 Chu Siew Ha
25 钟美莲 Choong Mee Lian
26 邱玉权 Yew Ah Onn @ Hew Yook Kon
27 方亚成 Ng Ching Sewi @ H’ng Ah Seng
28 邱月明 Khoo Ng
29 许庆全 Ko King Chuan
30 林雪梅 Lim Seck Moy
31 李思仪 Lee Shee Yee
32 赖鸿芳 Lai Fang Fang
33 罗伟强 Lek Wai Keong
34 吴添来 Ng Thim Loy
35 胡金福 Pu Kim Fook
36 邓福生 Tan Foo Sing
37 陈碧瑞 Tang Tik Eng @ Tan Pek Swee
38 唐秀英 Tang Song Su Eng
39 陈英强 Tan Eng Keong
40 唐秀银 Tang Gun Nar
41 尹彩鳳 Wan Choy Foong
42 叶俐青 Yap Lai Ching
43 罗燕清 Loh Heng Cheng
44 赖芊宜 Lai Qian Yi
45 侯玉良 Hau Yok Leong
46 梁耀基 Leong Yew Kee
47 钟铠安 Choong Hooi Onn
48 陈纹彬 Tan Boon Phin
49 曾烱強 Chen Kim Keong
50 王兰香 Heng Lang Heang
注意事项:

●请携带身分证、穿棉质衣裤及毛巾。

●学员及陪同家属 : 每一位学员需要有至少1位家属陪同 。

●报到时间: 学员及陪同家属必须於早上09:30准到推广中心报到

Points to be noted:-

  • Kindly bring along your Identity Card, wear soft cotton knitted top & bottom & towel.
  • Participants and their accompanied family members : Each participant must be accompanied by at least 1 family member.
  • Reporting Time: Participants and their accompanied family members must report to the reception counter by 09:30.